Terminy rekrutacji

Szczegółowy terminarz rekrutacji na studia doktoranckie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2018/2019 jest następujący:

 1. Rekrutacja w pierwszym terminie na studia rozpoczynające się od semestru zimowego:

  • rejestracja kandydata w ISR – od 02.07. do 27.08.2018 r.
  • składanie dokumentów – do 31.08.2018 r.
  • postępowanie kwalifikacyjne – 04-05.09.2018 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji – 06.09.2018 r.
  • składanie odwołań od ogłoszonych wyników – do 20.09.2018 r.
  • rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie wyników – 26.09.2018 r.

 2. Rekrutacja w drugim terminie na studia rozpoczynające się od semestru zimowego:

  • rejestracja kandydata w ISR – od 10.09. do 21.09.2018 r.
  • składanie dokumentów – od 10.09 do 21.09.2018 r.
  • postępowanie kwalifikacyjne – 24.09.2018 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji – 25.09.2018 r.
  • składanie odwołań od ogłoszonych wyników – do 09.10.2018 r.
  • rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie wyników – 11.10.2018 r.

 3. Rekrutacja na studia rozpoczynające się od semestru letniego:

  • rejestracja kandydata w ISR – od 03.01.2019 – 30.01.2019 r.
  • składanie dokumentów  – do 01.02.2019 r.
  • postępowanie kwalifikacyjne – 04–05.02.2019 r.
  • ogłoszenie wyników rekrutacji – 06.02.2019 r.
  • składanie odwołań od ogłoszonych wyników – do 20.02.2019 r.
  • rozpatrzenie odwołań i ogłoszenie wyników – 22.02.2019 r.