Ewaluacja jakości działalności naukowej

Akty prawne:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (format:  pdf, rozmiar:  713 kB)

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (format:  pdf, rozmiar:  12,47 MB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (format:  pdf, rozmiar:  238 kB)

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (format:  pdf, rozmiar:  740 kB)

Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanym materiałów z konferencji międzynarodowych (format:  pdf, rozmiar:  400 kB)

Załącznik do komunikatu - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (format:  pdf, rozmiar:  13,34 MB)

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych (format:  xlsx, rozmiar:  7,41 MB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej - tekst jednolity (format:  pdf, rozmiar:  286 kB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej  (format:  pdf, rozmiar:  179 kB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (format:  pdf, rozmiar:  214 kB)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w3 systemie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (format:  pdf, rozmiar:  223 kB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (format:  pdf, rozmiar:  218 kB)

Przewodniki i podręczniki:

Ewaluacja jakości działalności naukowej (format:  pdf, rozmiar:  2,65 MB)

Podręcznik dla ekspertów oraz dla ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

Podręcznik dla ekspertów oraz dla podmiotów ewaluowanych w dziedzinie sztuki (format:  pdf, rozmiar:  427 kB)