Inwestycje budowlane i aparaturowe

Wnioski na  realizację  inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2024

 Informujemy, że wzorem lat ubiegłych w Dziale Nauki można składać wnioski na  realizację  inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2024:

-  w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł;

- budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

 W Dziale Nauki wnioski  w wersji roboczej powinny zostać złożone w terminie do dnia 16 lipca 2023 r., termin złożenia wniosków w MEiN upływa 31 lipca 2023 r.

 W przypadku większej ilości wniosków składanych przez pracowników Wydziału, prosimy o weryfikację wniosków, czy wnioskowana aparatura się nie powiela.

 Wnioski składa się w wersji elektronicznej w systemie OSF: https://osf.opi.org.pl/  lub w wersji papierowej - 1 egz. wydruku z systemu OSF do MEiN (część A wniosku).

 Szczegóły informacji:

 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/skladanie-wnioskow-o-przyznanie-dotacji-na-inwestycje-zwiazane-z-dzialalnoscia-naukowa-na-2024-r

 W załączeniu:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (format:  pdf, rozmiar:  215 kB)