Kontakt

Kierownik:

Imię i Nazwisko: Mariola Wachelko
e-mail:  Mariola.Wachelko@zut.edu.pl
Tel.: (91) 449 46 21


Pracownicy:

Imię i nazwisko: Marta Dymek - Wałaszewska

e - mail: mdymek@zut.edu.pl

Tel. (91) 449 41 96

 

Imię i Nazwisko: Bogumiła Jędraszko

e-mail:  bjedraszko@zut.edu.pl 
Tel.: (91) 449 41 96


Imię i Nazwisko: Kamilla Koprowiak-Olszewska 
e-mail: kolszewska@zut.edu.pl

Tel.: (91) 449 41 39


Imię i Nazwisko: Maria Kwiatkowska
e-mail  maria.kwiatkowska@zut.edu.pl

Tel.:  (91) 449 41 39;  (91) 449 46 21