Kontakt

Kierownik:

Imię i Nazwisko: Mariola Wachelko
e-mail:  Mariola.Wachelko@zut.edu.pl
Tel.: (91) 449 46 21


Pracownicy:

Imię i nazwisko: Anna Arabczyk - Mosiewicz

e-mail:  Anna.Arabczyk@zut.edu.pl

Tel. (91) 449 41 96

 Imię i nazwisko: Marta Dymek - Wałaszewska

e - mail: mdymek@zut.edu.pl

Tel. (91) 449 41 96

 Imię i Nazwisko: Bogumiła Jędraszko

e-mail: bjedraszko@zut.edu.pl

Tel.: (91) 449 41 96

Imię i Nazwisko: Kamilla Koprowiak-Olszewska 
e-mail:  kolszewska@zut.edu.pl

Tel.: (91) 449 41 39