Nagrody za działalność naukową i dydaktyczną

NAGRODY MINISTRA EDUKACJI i NAUKI 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U. 2019, poz.182)

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wykaz-czasopism-naukowych-na-2016-rok.html

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism    naukowych http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html

 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
fileadmin/pliki/dznauki/03012013/Komunikat.pdf

LISTA A CZASOPISM ; LISTA B CZASOPISM; LISTA C CZASOPISM 

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25  marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczba punktów przyznanych za publikacje w tych czasopismach

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016:

LISTA A

LISTA B

LISTA C

NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów

Wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów

Wymagane dokumenty

NAGRODY REKTORA


 Regulamin wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie