Nagrody za działalność naukową i dydaktyczną

NAGRODY MINISTRA NAUKI i SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U. 2019, poz.182)

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wykaz-czasopism-naukowych-na-2016-rok.html

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism    naukowych http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html

 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
fileadmin/pliki/dznauki/03012013/Komunikat.pdf

LISTA A CZASOPISM ; LISTA B CZASOPISM; LISTA C CZASOPISM 

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25  marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczba punktów przyznanych za publikacje w tych czasopismach

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-216:

LISTA A

LISTA B

LISTA C

NAGRODY REKTORA


Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku - Uchwała NR 1  Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 29  stycznia 2018 roku

 Regulamin przyznawania nauczycielom akademickim nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku - Uchwała NR 82 Senatu ZUT w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2016 roku

Wniosek o przyznanie nagrody za uzyskane stopnie

 Wniosek o przyznanie nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne albo za całokształt dorobku (indywidualnej lub zespołowej)