Nagrody za działalność naukową i dydaktyczną

NAGRODY MINISTRA EDUKACJI i NAUKI 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki  (format:  pdf, rozmiar:  217 KB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz.U. 2019, poz.182) (format:  pdf, rozmiar:  746 KB)

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wykaz-czasopism-naukowych-na-2016-rok.html

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism    naukowych http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html

 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach (format:  pdf, rozmiar:  36 KB)
fileadmin/pliki/dznauki/03012013/Komunikat.pdf

LISTA A CZASOPISM (format:  pdf, rozmiar:  1,23 MB) ; LISTA B CZASOPISM (format:  pdf, rozmiar:  226 KB); LISTA C CZASOPISM (format:  pdf, rozmiar:  268 KB) 

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25  marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczba punktów przyznanych za publikacje w tych czasopismach (format:  pdf, rozmiar:  87 KB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (format:  pdf, rozmiar:  1,31 MB)

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016:

LISTA A (format:  pdf, rozmiar:  2,61 MB)  (format:  pdf, rozmiar:  1,02 MB)

LISTA B (format:  pdf, rozmiar:  0,94 MB)

LISTA C  (format:  pdf, rozmiar:  1,02 MB)

NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów (format:  docx, rozmiar:  46 KB)

Wniosek o nagrodę Prezesa Rady Ministrów (format:  docx, rozmiar:  28 KB)

Wymagane dokumenty (format:  docx, rozmiar:  19,23 KB)

NAGRODY REKTORA


 Regulamin wynagradzania pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  (format:  docx, rozmiar:  174 KB)