Ocena okresowa nauczycieli akademickich

        Załączniki Nr 2 do Uchwały Nr 5 z dnia 05 stycznia 2009 r.  (format:  doc, rozmiar:  254 kB)

 

Przypominamy, że ankiety należy sporządzić w trzech egzemplarzach oraz dołączyć opinię bezpośredniego przełożonego z uwzględnieniem przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej 

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych

 

Wykaz czasopism naukowych -2015

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html

Wykaz czasopism naukowych - 2014 

www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych_20141231.html

Wykaz czasopism naukowych 2013 

www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html

Wykaz czasopism naukowych 2012 

www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych_31367.html