Stypendia i staże naukowe

MŁODZI NAUKOWCY NA START

Dział Nauki informuje, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Termin składania wniosków w Dziale Nauki upływa 12 listopada 2021 r.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie programu START: www.fnp.org.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2022/


 

Stypendia  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. 2021, 1637) (format:  pdf, rozmiar:  498 KB)

www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. 2019, 658) (format:  pdf, rozmiar:  498 KB)

 Program wspierania nauki

Informujemy, że  można się ubiegać o stypendia i nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - www.fnp.org.pl