Utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub infrastruktury informatycznej (SPUBI)

Wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na rok 2025

Informujemy, że w Dziale Nauki można składać wnioski o przyznanie dotacji na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego (SPUB) lub specjalnej infrastruktury informatycznej (SPUBI) na rok 2025.

Wnioski w wersji roboczej prosimy przesyłać na adres: dzial.nauki@zut.edu.pl w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r.

Termin złożenia wniosków w MNiSW upływa 31 sierpnia 2024 r. Gotowe wnioski składa się w systemie OSF: osf.opi.org.pl
 
Szczegóły informacji:

osf.opi.org.pl/wnioski-spub-spubi-na-2025-rok-nabor-uruchomiony/

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na utrzymanie aparatury naukowo-badawczej, stanowiska badawczego oraz specjalnej infrastruktury informatycznej oraz oceny raportu z ich wykorzystania