Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej

Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej
ul. Jagiellońska 20-21

pok. 228-234
email: patenty@zut.edu.pl

 
tel.: 91 449 43 57,  91 449 41 47 
fax: 91 449 44 98
godziny pracy:
poniedziałek- piątek 7:30-15:30


14 edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż kolejna, 14 edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2021 odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2021 w formule wirtualnej.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego Targi i Konkurs INTARG® 2021 w formule online stanową unikalną i bezpieczną, w I połowie 2021 r., możliwość szerokiej promocji Państwa wynalazków na międzynarodowym forum, z możliwością zdobycia cenionych referencji w postaci wysokiej rangi nagród i medali.

INTARG®2021 Online to nowoczesne podejście do realizacji wydarzenia w sieci!

Targi odbędą się przy wykorzystaniu nowatorskiej, funkcjonalnej platformy online, umożliwiającej – zarówno w części wystawienniczej, jak i konferencyjnej tej imprezy – globalny zasięg, interaktywne kanały komunikacyjne (czat, wideo, audio) z nieograniczoną liczbą uczestników, kontakt między wystawcami i odwiedzającymi  z całego świata w przestrzeni wirtualnej

Ponadto wirtualna platforma INTARG® 2021 umożliwia personalizację wystawienniczych stoisk online z szeroką prezentacją treści i obrazów statycznych i dynamicznych. Dostęp do całego wydarzenia (stoisk, materiałów, nagrań, itp.) będzie możliwy zarówno z komputerów, jak i urządzeń mobilnych przez 30 dni od dnia rozpoczęcia imprezy. Materiały informacyjne o Wystawcach, wynalazkach, wynikach Konkursu będą również opublikowane na www.intarg.haller.pl i dostępne do kwietnia 2022 roku.

INTARG® 2021 Online zapewnia więc Wystawcom możliwość szerokiej promocji na forum międzynarodowym, zdobycia cennych kontaktów biznesowych oraz referencji w postaci wysokiej rangi nagród i medali.

Jak co roku, INTARG® organizowany jest przy dużym wsparciu IFIA i WIIPA, pod honorowym patronatem prestiżowych instytucji i organizacji polskich i zagranicznych, a także przy wsparciu promocyjnym wielu agend medialnych, na czele z „The Patent. Invention Magazine”.

Program INTARG® 2021 Online będzie obejmował m.in.: konkurs wynalazków z medalami oraz nagrodami wysokiej rangi, przyznawanymi przez międzynarodowe jury INTARG-u, a także patronów i partnerów tego wydarzenia; konferencje, panele dyskusyjne, prezentacje oraz ceremonię wręczenia nagród.

Więcej informacji o INTARG® 2021 znajdziecie Państwo na www.intarg.haller.pl, gdzie dostępny jest również raport i film z zeszłorocznej edycji Targów.

W przypadku Państwa zainteresowania udziałem w Targach i chęci otrzymania szczegółowych informacji, w tym także dotyczących kosztów, prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Passia, Dyrektorem ds. Komunikacji i Promocji, e-mail: a.passia@haller.pl, tel. +48 32 355 38 01, tel. kom. (+48) 690 096 223. Zgłoszenia do udziału w Targach przyjmujemy do końca kwietnia 2021.

Zapraszamy

Wpisy w panel.zut.edu.pl - moduł patenty i prawa ochronne

Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej informuje, że:

  1. Zgłoszone do ochrony w Dziale Wynalazczości i Ochrony Patentowej projekty wynalazcze wpisywane są do modułu „Patenty i prawa ochronne” po dokonaniu zgłoszenia w urzędzie patentowym. Urząd Patentowy RP publikuje informacje o udzielonych prawach wyłącznych w miesięczniku Wiadomości Urzędu Patentowego (WUP), który ukazuje się w ostatnim roboczym dniu danego miesiąca. Dane dotyczące udzielonego prawa wyłącznego (data decyzji o udzieleniu prawa, data publikacji o udzielonym prawie, numer prawa wyłącznego, opis patentowy/ochronny w formie załącznika) wpisywane są przez pracowników Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej dopiero po ukazaniu się opisu patentowego/ ochronnego na stronach Urzędu co następuje kilka dni po dacie publikacji WUP. Wynika to z tego, że do zaliczenia udzielonego prawa wyłącznego do dorobku pracownika czy Uczelni konieczna jest  pierwsza strona opisu patentowego/ ochronnego. Średni czas od uzyskania decyzji o udzieleniu prawa wyłącznego z UPRP do publikacji w WUP to około 6 miesięcy.
  2. W odniesieniu do projektów wynalazczych, których twórcami/ współtwórcami są pracownicy ZUT, a projekty zostały zgłoszone do urzędu patentowego przez inne podmioty, aby uzupełnić wpisy w w/w module, prosimy o dostarczenie do Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej (np. przesłać mailem na adres patenty@zut.edu.pl) pierwszą stronę z danymi bibliograficznymi opisu patentowego/ ochronnego w roku, w którym ukazała się publikacja o udzieleniu prawa wyłącznego (np. publikacja WUP), a jeśli publikacja o udzieleniu prawa wyłącznego miała miejsce w grudniu – do końca stycznia roku następnego.

Szanowni Państwo,

Przykładowe zapisy dotyczące praw własności intelektualnej do wykorzystania w umowach zawieranych przez ZUT (format:  docx, rozmiar:  21 KB) przygotowane przez Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej ZUT,  do wykorzystania w umowach zawieranych przez ZUT.

Zapisy te są tylko propozycjami, każdorazowo prosimy o kontakt z Działem Wynalazczości (tel. 914494357 albo 914494147, email: patenty@zut.edu.pl) w celu dostosowania ich do Państwa potrzeb i wymagań wynikających ze stanu faktycznego.