Baza patentów ZUT

Baza panel 2

Istnieje możliwość wyszukiwania danych bibliograficznych zutowych wynalazków i wzorów użytkowych w bazie patenty umieszczonej w panelu2:

panel2.zut.edu.pl/login

W bazie są również umieszczone informacje o wynalazkach i wzorach użytkowych, których twórcami są pracownicy ZUT, a uprawnionym jest osoba trzecia. Te informacje są zamieszczane przez pracownika DWiOP w przypadku przekazania ich przez twórcę.