Informacja patentowa

Informacja patentowa

Źródła informacji:
Literatura patentowa – opisy patentowe wynalazków, opisy ochronne wzorów użytkowych, opisy wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, skróty opisów, oficjalne wykazy chronionych i zgłoszonych do ochrony rozwiązań i oznaczeń, bazy danych urzędów patentowych.


Zalety:

 1. pewność, rzetelność
 2. szybkość docierania informacji do odbiorcy
 3. aktualność 
 4. obszerność
 5. liczebność (rocznie do urzędów patentowych na świecie wpływa ok. 1 mln dokumentów patentowych, w tym 200 tys. w Europie)

Literatura patentowa dostępna jest w Multimedialnym Centrum Zarządzania Informacją Patentową i Normalizacyjną.
Urzędy patentowe poszczególnych krajów w ostatnim czasie udostępniają nieodpłatnie literaturę patentową i informacje na temat systemu ochrony własności przemysłowej online. Udostępnione bazy pozwalają na szybkie wyszukanie rozwiązań z interesującej nas dziedziny techniki. 

Linki do ważniejszych urzędów patentowych i organizacji międzynarodowych, które udostępniają bazy online:

 1. Urząd patentowy RP
 2. Niemiecki Urząd Patentowy
 3. Europejski Urząd Patentowy
 4. Amerykański Urząd Patentowy
 5. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej- WIPO
 6. Urząd d. s. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego- OHIM