Kontakt

Adres do korespondencji:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej
al. Piastów 17
70-310 Szczecin
email: patenty@zut.edu.pl 
tel.: 91 449 43 57,  91 449 41 47 
fax: 91 449 44 98 

Kierownik: 
mgr inż. Monika Wielecka

rzecznik patentowy
e-mail: monika.wielecka@zut.edu.pl

rzecznik patentowy

mgr inż. Renata Zawadzka
adres e-mail: renata.zawadzka@zut.edu.pl

samodzielny referent
dr inż. Justyna Zatorska

adres e-mail: justyna.zatorska@zut.edu.pl