Kontakt

Adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej
al. Piastów 17
70-310 Szczecin
email: patenty@zut.edu.pl
fax: 91 449 44 98

mgr inż. Monika Wielecka

kierownik działu
rzecznik patentowy
tel. 91 449 58 94
e-mail: monika.wielecka@zut.edu.pl
poniedziałek, środa, piątek 6:30-14:30
wtorek 6:30- 15:30
czwartek 6:00-13:00
dr inż. Justyna Zatorska
rzecznik patentowy
tel. 91 449 43 57
adres e-mail: justyna.zatorska@zut.edu.pl
poniedziałek - piątek 7:30-15:30

mgr Angelika Mandziak (czasowa nieobecność)
samodzielny referent
tel. 91 449 41 47
e-mail: angelika.mandziak@zut.edu.pl
poniedziałek - piątek 7:30-15:30

mgr Sandra Wesołowska
samodzielny referent
tel. 91 449 41 47
e-mail: sandra.wesolowska@zut.edu.pl
poniedziałek - piątek 7:30-15:30