Kontakt

Adres do korespondencji:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej
al. Piastów 17
70-310 Szczecin
email: patenty@zut.edu.pl 
tel.: 91 449 43 57,  91 449 41 47 
fax: 91 449 44 98 

Kierownik: 
mgr inż. Monika Wielecka

rzecznik patentowy
e-mail: monika.wielecka@zut.edu.pl
poniedziałek, środa, piątek 6:30-14:30
wtorek 6:30- 15:30
czwartek 6:00-13:00

dr inż. Justyna Zatorska
rzecznik patentowy
adres e-mail: justyna.zatorska@zut.edu.pl
poniedziałek - piątek 7:30-15:30

mgr Angelika Mandziak
referent
e-mail: angelika.mandziak@zut.edu.pl
poniedziałek - piątek 7:30-15:30