Kierunki stacjonarne I stopnia - aktualności - treść

Egzamin wstępny sprawdzający uzdolnienia artystyczne na kierunki: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia przeprowadzony zostanie w formie zdalnej 05.06.2023 10:51

Ważne!

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK na kierunki:
architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia – termin upływa 18 czerwca br. 

Zapraszamy kandydatów do zapoznania się z zakresem i sposobem przeprowadzenia egzaminu