Kierunki stacjonarne I stopnia - aktualności - treść

II tura rekrutacji rozpoczęła się 14.07.2023 11:16

W rekrutacji w II turze przyjęcia odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów    
(do wyczerpania limitu miejsc)
po uprzednim zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

Uwaga!
dokumenty w formie papierowej składamy
w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej - Centrum Rekrutacji (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu)
od 17 lipca (poniedziałek) w godzinach 12:00-15:00,
od 18 do 24 lipca (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00,
22 lipca (sobota) w godzinach 10:00-14:00,
od 25 lipca do 29 sierpnia (od poniedziałku do piątku) w godzinach 10:00-14:00

nr telefonu: 91 449 4949, 91 449 4587 (dla obywateli polskich)
91 449 6055 (dla cudzoziemców),

Komplet dokumentów można dostarczyć:

 •  osobiście
  adres: ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin, Centrum Rekrutacji (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu)
 • za pośrednictwem osób trzecich
  adres: ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin, Centrum Rekrutacji (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu)
 • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym),
  adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  al. Piastów 17, 70-310 Szczecin,
  z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
  wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie,
 • kurierem
  adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  al. Piastów 17, 70-310 Szczecin,
  z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
  wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.


Na poniższych kierunkach pozostało jeszcze od kilku do kilkunastu wolnych miejsc:

 • agrobioinżynieria
 • architektura krajobrazu
 • automatyka i robotyka
 • bezpieczeństwo techniczne
 • biotechnologia
 • budowa jachtów
 • budownictwo
 • budownictwo - inżynier europejski
 • chemia
 • chłodnictwo i klimatyzacja
 • ekonomia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • gospodarka turystyczna
 • ichtiologia i akwakultura
 • inżynieria chemiczna i procesowa
 • inżynieria w medycynie
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria transportu
 • kynologia
 • logistyka
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechanika i robotyzacja przemysłu
 • mechatronika
 • mikrobiologia
 • oceanotechnika
 • ochrona środowiska
 • odnawialne źródła energii
 • ogrodnictwo
 • rolnictwo
 • technologia chemiczna
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • teleinformatyka
 • transport
 • uprawa winorośli i winiarstwo
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zootechnika