Kierunki stacjonarne I stopnia - aktualności - treść

Wyniki egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne 23.06.2023 10:11

Ważne!

Kandydat, który w dniu 20 czerwca br., przystąpił do egzaminu wstępnego sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na kierunkach: architektura oraz projektowanie architektury wnętrz i otoczenia studia stacjonarne I stopnia w formie zdalnej może sprawdzić wynik egzaminu
od godziny 12:00 (23 czerwca br.).

logując się na swoje konto w Internetowej Rekrutacji Kandydatów w zakładce "Zgłoszenia rekrutacyjne".

Jak sprawdzić wynik egzaminu  (format:  pdf, rozmiar:  95 kB)