Kierunki stacjonarne I stopnia - aktualności - treść

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia -12 lipca godz. 12:00 12.07.2023 09:28

Zaloguj się na swoje konto w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK, jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji
zakładka „Zgłoszenia rekrutacyjne”,
kolumna „Status kwalifikacji”.
W kolumnie "Status kwalifikacji" po wejściu na "Wyniki", możesz sprawdzić na której pozycji znajdujesz się na liście zakwalifikowanych.
Jeżeli chcesz pobrać dokumenty: ankietę osobową tzw. kwestionariusz, oświadczenie o gotowości podjęcia studiów,
wniosek o akademik kliknij na wiersz "Dokumenty i dalsze kroki".

opis (format:  pdf, rozmiar:  101 kB)

Uwaga!
Kandydat ze statusem „Zakwalifikowany” zobowiązany jest złożyć w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej
komplet dokumentów w terminie od 13 do 24 lipca br.

Komplet dokumentów można dostarczyć:

 •  osobiście,
  na adres: ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu),
  od 13 do 24 lipca (dni robocze czyli od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00
  w dniach 15 i 22 lipca (sobota) w godzinach 10:00-14:00,
  nr telefonu: 91 449 4949, 91 449 4587 (dla obywateli polskich)
  91 449 6055 (dla cudzoziemców),
 • za pośrednictwem osób trzecich,
  na adres: ul. Ku Słońcu 140, 71-073 Szczecin (Budynek Biblioteki Głównej ZUT, wejście od parkingu),
  od 13 do 24 lipca (dni robocze czyli od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00-15:00
  w dniach 15 i 22 lipca (sobota) w godzinach 10:00-14:00,
  nr telefonu: 91 449 4949, 91 449 4587 (dla obywateli polskich)
  91 449 6055 (dla cudzoziemców),
 • pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym),
  na adres: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
  wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie,
 • kurierem
  na adres: al. Piastów 17, 70-310 Szczecin z dopiskiem – REKRUTACJA NA STUDIA
  wówczas kserokopie: świadectwa dojrzałości, dyplomu zawodowego, zaświadczenia laureata/finalisty olimpiady powinny być uwierzytelnione notarialnie.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie do 24 lipca br. będzie oznaczało rezygnację z podjęcia studiów na kierunku.