Aktualności wyborcze

Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru Prorektorów na kadencję 2016 – 2020 19.04.2016 14:51

Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości, iż w dniu 19 kwietnia 2016 r. Uczelniane Kolegium Elektorów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dokonało wyboru: 

  • dr hab. inż. Bożeny Śmiałkowskiej, prof. ZUT na Prorektora ds. Kształcenia
  • prof. dra hab.  inż. Stefana Domka na Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
  • prof. dra hab. inż. Jacka Przepiórskiego na Prorektora ds. Nauki
  • dra hab. inż. Arkadiusza Termana na Prorektora ds. Studenckich

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kadencję 2016 – 2020 trwającą od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.