Aktualności

CHIST-ERA ORD Call - konkurs z obszaru otwartych danych badawczych i oprogramowania 30.08.2022 08:58

Narodowe Centrum Nauki współpracy z siecią CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies zapraszają do składania wniosków na międzynarodowe projekty badawcze w konkursie sieci CHIST-ERA ORD Call. Celem inicjatywy CHIST-ERA jest wzmocnienie ponadnarodowej współpracy związanej z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego.

W konkursie CHIST-ERA Call Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call) składane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych w zakresie trzech obszarów tematycznych związanych z otwartą nauką:

  • Create, enrich or prepare ‘reference data sets’;
  • ‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even unexpected data re-user;
  • Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the goal to enhance reproducibility of research results.

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja naukowe składające się z przynajmniej 3 partnerów z 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

W konkursie CHIST-ERA ORD Call można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, jak również można pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Procedura aplikacyjna jest jednoetapowa, nabór wniosków trwa do 14 grudnia 2022 r.

W terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych na poziomie międzynarodowym polski zespół badawczy przygotowuje wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCN.