Aktualności

II konkurs programu EJP SOIL 19.05.2022 08:42

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do II międzynarodowego konkursu w ramach programu EJP SOIL. Głównym celem programu jest zbudowanie zrównoważonego, zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z dwóch tematów:

  • TOPIC 1: Soil restoration practices and management for alleviating land degradation, supporting agro-ecosystem function and maintaining soil organic carbon stocks.
  • TOPIC 2: Managing soils in the context of climate change: understanding impacts on C, N and P cycling and greenhouse gas emissions and removals, using data derived from LTEs and benchmark farms.
  • TOPIC 3: Research and development of innovative methods and sensing technologies to provide an integrated monitoring and mapping of farm management practices taking also into account physical attributes and vegetation characteristics relevant to SOC sequestration, soil health and degradation.

Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe interdyscyplinarne konsorcja, składające się z co najmniej 3 grup badawczych z co najmniej 3 różnych krajów.

Wnioskodawcami z Polski mogą być:

  • Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
  • Grupy podmiotów

Harmonogram konkursu:

Lider konsorcjum międzynarodowego rejestruje wniosek wstępny (tzw. pre-rejestracja) w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu elektronicznego do 20 czerwca 2022 r. (godz. 14:00 CEST).

Lider konsorcjum międzynarodowego składa pełen wniosek projektowy w formie elektronicznej za pośrednictwem międzynarodowego systemu informatycznego do 14 września 2022 r. (godz. 14:00 CEST).

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 600 000 EUR. Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

 Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR.