Aktualności

II konkurs programu Era-Net Co-Fund ICT-AGRI-FOOD 20.05.2022 08:25

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków do II międzynarodowego konkursu w ramach programu Era-Net Co-Fund ICT-AGRI-FOOD. Celem inicjatywy ERA-NET ICT-AGRI-FOOD jest wspieranie wykorzystania technologii ICT, w rozwoju europejskich systemów żywnościowych, tak aby stały się one bardziej zrównoważone i bezpieczne.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z dwóch tematów:

  • TOPIC 1: Agri-food systems enabled by interconnected digital technologies that are more transparent to consumers, farmers and other stakeholders along the agri-food value chain
  • TOPIC 2: Identify, address and remove barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems
  • TOPIC 3: Development and impact estimation (if applicable: evaluation) of data-driven reward and incentive systems to support sustainable and resilient farm management practices

Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe interdyscyplinarne konsorcja, składające się z co najmniej 3 grup badawczych z co najmniej 3 różnych krajów.

Wnioskodawcami z Polski mogą być:

  • Przedsiębiorstwo (mikro/małe/średnie/duże),
  • Jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę,
  • Grupy podmiotów (składające się z przedsiębiorstw i/lub jednostek prowadzących badania i upowszechniających wiedzę).

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: ictagrifood.eu/node/44929

Procedura aplikacyjna jest jednoetapowa, nabór wniosków wstępnych trwa do 15 sierpnia 2022 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 600 000 EUR.
Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR.