Aktualności

Konkurs nr 1/PERUN/2023 w ramach programu pn. „Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa kr. PERUN” 15.12.2023 10:20

Trwa nabór wniosków konkursu nr 1/PERUN/2023 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. Nowe technologie w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa kr. PERUN. Konkurs obejmuje sprecyzowane zakresy tematyczne określone w Regulaminie konkursu.

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowana na realizację projektów badawczo-rozwojowych (grupa A) lub badawczych (grupa B):

  • W projektach w grupie A okres realizacji projektu trwa łącznie do 48 miesięcy (faza badawcza do 2 lat oraz faza rozwojowa do 2 lat). Projekty w tej grupie są ukierunkowane na rozwój kluczowych technologii materiałowych, softwareowych, rozwiązań funkcjonalnych, podzespołów, zespołów i układów na IX poziomie gotowości technologicznej.
  • W projektach w grupie B okres realizacji projektu trwa łącznie do 36 miesięcy (tylko faza badawcza). Projekty w tej grupie są ukierunkowane na opracowanie demonstratorów nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na IV poziomie gotowości technologicznej oraz opracowanie koncepcji prac rozwojowych w celu osiągnięcia IX poziomu gotowości technologicznej.

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie konkursu nie został określony. W konkursie nie ma także określonych limitów w zakresie maksymalnej kwoty środków kwalifikowalnych na jeden projekt.

Nabór wniosków trwa do 31.01.2024 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej NCBR lub u p. Justyny Słowik, tel. 91 449 47 00, e-mail: justyna.slowik@zut.edu.pl.