Aktualności

LIDER – ogłoszenie naboru wniosków w ramach XV edycji konkursu 10.01.2024 13:53

Dyrektor NCBR ogłosił piętnastą edycję konkursu w ramach Programu LIDER. Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą systemu informatycznego LSI w terminie do 29.03.2024 r. (do godziny 16:00 w dniu zamknięcia naboru).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie NCBR.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Naukowych jest p. Justyna Słowik, e-mail: Justyna.Slowik@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 00.