Aktualności

LIDER – przedłużenie naboru wniosków i aktualizacja systemu w ramach XV edycji konkursu 27.02.2024 13:04

Dyrektor NCBR wydłużył termin zakończenia naboru w piętnastej edycji konkursu w ramach Programu LIDER. Nabór zostanie przeprowadzony w okresie od 18 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Celem konkursu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Zmiany obejmują także zmianę sposobu liczenia kosztów ogólnych wprowadzoną w przewodniku kwalifikowalności i instrukcji wypełniania wniosku oraz dodanie przypisu w § 5 ust. 5 pkt 1) we wzorze umowy o wykonanie i finansowanie.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

Wypełniony elektronicznie wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą systemu informatycznego LSI w terminie do 28.06.2024 r. (do godziny 16:00 w dniu zamknięcia naboru).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie NCBR.

Opiekunem konkursu w Dziale Projektów Naukowych jest p. Justyna Słowik, e-mail: Justyna.Slowik@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 00. Wnioski do weryfikacji prosimy wysyłać do 7 czerwca 2024 r.