Aktualności

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło IV edycję programu Studenckie Koła Naukowe tworzą innowacje 19.10.2023 09:28

Celem programu jest wsparcie studenckich kół naukowych działających w ramach uczelni w realizacji innowacyjnych projektów i podniesienia jakości działalności tych kół oraz usprawnienia mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Wnioski powinny obejmować co najmniej jedno z działań:

1. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności mających na celu tworzenie lub modernizację technologii, lub rozwiązań technicznych, i w promocji ich wyników,

2. transfer wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych do sfery gospodarczej,

3. nabywanie przez członków kół naukowych kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych i promocji ich wyników, w szczególności w zakresie komercjalizacji tych wyników oraz związanego z nimi know-how, pracy w zespole i wystąpień publicznych,

4. zakup certyfikatów i licencji niezbędnych w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami.

Wysokość finansowania albo dofinansowania projektu nie może przekroczyć 70 000,00 zł.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 10 listopada 2023 r. do godziny 16.00 Informacje szczegółowe na stronie MEiN: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-studenckie-kola-naukowe-tworza-innowacje Robocze wersje wniosków proszę przesyłać na adres pnaukowe@zut.edu.pl