Aktualności

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza nabory wniosków do konkursu SONATA 19 oraz OPUS 26 LAP/Weave 19.09.2023 07:55

Konkursy nie są ograniczone tematycznie – wnioski mogą dotyczyć dowolnej dyscypliny naukowej. W budżetach projektów można zaplanować wynagrodzenia, stypendia, środki na wyjazdy służbowe, zakup aparatury naukowo-badawczej lub innych potrzebnych materiałów.
W konkursach otwartych w jednym dniu kierownikiem projektu można być tylko w jednym wniosku: OPUS lub OPUS LAP lub SONATA.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU SONATA 19

Do konkursu może być zgłoszony wniosek:

 • na realizację badań, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł;
 • który obejmuje badania podstawowe;
 • w którym kierownik projektu posiada stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (tj. w okresie od 1.01.2016 – 31.12.2021);
 • który obejmuje realizację projektu badawczego zaplanowanego na: 12, 24 albo 36 miesięcy;
 • który spełnia warunki określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjętym przez Radę NCN, zwanym dalej „Regulaminem”.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową znajdującą się na stronie SONATA 19.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU OPUS 26 LAP/WEAVE

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • bez udziału partnerów zagranicznych (wniosek OPUS),
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (wniosek OPUS),
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel
 • w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave) (wniosek OPUS),
 • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych (wniosek OPUS),
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy
 • z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga i Belgii-Flandrii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARIS, DFG, SNSF, FNR lub FWO (wniosek OPUS LAP),
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych (wniosek OPUS LAP).

WAŻNE: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 26 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Projekty OPUS mogą trwać 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.

Projekty OPUS LAP realizowane we współpracy z partnerami z Austrii, Szwajcarii, Słowenii, Luksemburga i Belgii-Flandrii można planować na 24, 36 lub 48 miesięcy, a projekty z udziałem zespołów z Niemiec i Czech – na 24 lub 36 miesięcy.

Nie ma dolnego i górnego limitu finansowania pojedynczego projektu OPUS, ale wszystkie koszty projektu muszą być uzasadnione, a zasadność kosztów oceniają eksperci.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny pod adresem osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową znajdującą się na stronie OPUS 26 + LAP/ Weave (ncn.gov.pl) .

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski w konkursach OPUS 26 + LAP/Weave i SONATA 19 należy złożyć do 15 grudnia 2023 r. do godz. 16.00.

W przypadku wniosków OPUS LAP każdy z zagranicznych zespołów zaangażowanych w dany projekt musi złożyć wniosek o finansowanie do właściwej instytucji partnerskiej, zgodnie z obowiązującymi
w tej instytucji terminami i zasadami.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursów będą ogłaszane w częściach, ze względu na otwarcie ścieżki LAP, która wymaga akceptacji partnerów zagranicznych. Rozstrzygnięcia dla wniosków OPUS i SONATA będą znane do 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku, a wyniki dla wniosków OPUS LAP będą publikowane w miarę dokonywania akceptacji przez agencje partnerskie, najpóźniej w listopadzie 2024.

Wnioski w celu weryfikacji proszę wysyłać na adres pnaukowe@zut.edu.pl do 1 grudnia 2023 r. Zachęcamy do skorzystania z zamieszczonych na stronie NDP informacji pomocnych przy wypełnianiu wniosku.