Aktualności

SHENG 3 – konkurs na projekty polsko-chińskie 19.12.2022 09:39

Narodowego Centrum Nauki (NCN) wraz z chińską agencją  National Natural Science Foundation of China (NSFC) ogłaszają międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 3 na polsko-chińskie projekty badawcze, zgodnie z procedurą oceny równoległej. Jego celem jest promowanie najwyższej jakości badań w zakresie Nauk o Ziemi, Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce. Konkurs wspiera współpracę międzynarodową pomiędzy badaczami z obu państw realizujących wspólne wysokiej jakości badania naukowe.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego musi być osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Okres realizacji projektu powinien wynosić 36 miesięcy.

W budżecie można zaplanować środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w ramach polsko-chińskich projektów badawczych w konkursie SHENG 2 wynosi 15 mln zł.

Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF upływa 15 marca 2023 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.