Aktualności

SONATINA 7 - konkurs NCN na projekty dla młodych badaczy. 19.12.2022 08:57

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu  SONATINA 7, którego celem jest konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych    w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Do konkursu mogą przystąpić naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2023 r.

Pula finansowa przeznaczona na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 7 wynosi 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 marca 2023 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie NCN.