Aktualności

Water4All – konkurs z obszaru zarządzania zasobami wodnymi 06.09.2022 08:40

Agencje finansujące z całej Europy i zagranicy (w tym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) ogłosiły konkurs  na międzynarodowe projekty badawcze i innowacyjne w zakresie​ “Management of water resources for increased resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events”.

Międzynarodowy konkurs jest ogłaszany w ramach europejskiego współfinansowanego partnerstwa Water4All i będzie wspierać projekty badawcze i innowacyjne mające na celu dostarczanie wiedzy, modeli, podejść, narzędzi i metodologii, aby lepiej zrozumieć procesy hydrologiczne na różną skalę oraz by skuteczniej reagować na zdarzenia związane z wodą i zdarzeniami ekstremalnymi.

Zakres tematyczny

  • Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
  • Tools for water management in the context of hydroclimatic extreme events
  • Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

Do konkursu mogą przystąpić międzynarodowe konsorcja, składające się z co najmniej 3 grup badawczych z co najmniej 3 różnych krajów.

Wnioskodawcą z Polski może być:

  • Przedsiębiorstwo (mikro/małe/średnie/duże),
  • Jednostka prowadząca badania i upowszechniające wiedzę (Uczelnia, Jednostka naukowa),
  • Grupa podmiotów (składające się z przedsiębiorstw i/lub jednostek prowadzących badania i upowszechniających wiedzę).

Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę może otrzymać dofinansowanie na prowadzenie badań podstawowych, przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie, a przedsiębiorstwo – badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Badania podstawowe maksymalnie 10% wartości projektu krajowego i tylko dla organizacji badawczych. Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: water4all2022-submission.mur.gov.it.

Procedura aplikacyjna jest jednoetapowa, nabór wniosków trwa do 31 października 2022 r.

Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek o dofinansowanie do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 1 mln EUR.

Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR.