Aktualności

Kolejne edycje konkursów NCN: OPUS, SONATA i PRELUDIUM BIS 08.10.2021 10:53

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory wniosków do konkursów OPUS 22, SONATA 17, PRELUDIUM BIS 3. Wnioski będzie można składać do 15 grudnia. Wsparcie na badania mogą otrzymać badacze i badaczki o różnym stażu i doświadczeniu.

OPUS 20 + LAP

konkurs OPUS 20 w nowej odsłonie. Wnioski składać mogą naukowcy na każdym etapie kariery. Konkurs zakłada realizację następujących projektów badawczych:

  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z  NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);
  • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
  • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, / wniosek OPUS LAP;
  • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS LAP.

Procedura agencji wiodącej ma ułatwić międzynarodowym zespołom naukowym aplikowanie o środki na realizację wspólnych projektów badawczych, a agencjom finansującym badania – proces oceny wniosków. Celem postępowania LAP jest również zapobieganie problemom wynikającym ze stosowania procedury oceny równoległej, jak np. sytuacji, w której w jednej z agencji wniosek jest zaakceptowany, a z kolei w drugiej – ten sam wniosek jest odrzucony.

UWAGA: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

Wniosek OPUS LAP, przygotowany przez polski zespół badawczy we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, składany jest w systemie ZSUN/OSF w terminie do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00. Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji partnerskiej wniosek o finansowanie, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami

Więcej informacji na stronie NCN.

SONATA 17

SONATA 17 to konkurs na projekty badawcze skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, który ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Adresatami konkursu są̨ badacze ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Oprócz kierownika projektu w badania mogą być zaangażowani studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc. W konkursie można złożyć wnioski na projekty trwające od 1 roku do 3 lat. Nie ma górnej granicy finansowania dla jednego projektu, a budżet całego konkursu wynosi 200 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

Więcej informacji na stronie NCN.

PRELUDIUM BIS 3

PRELUDIUM BIS 3 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich, którego celem programu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów realizowanych przez młodych badaczy w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.

Laureaci konkursu PRELUDIUM BIS 3 mogą otrzymać granty na badania w wysokości maksymalnie 300 000 zł oraz pokrycie kosztów stypendium doktoranckiego i kosztów pośrednich.

Doktoranci otrzymujący stypendia w ramach programu Preludium Bis 3 odbędą także trwające od trzech do sześciu miesięcy zagraniczne staże badawcze, finansowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Budżet konkursu PRELUDIUM BIS 3 wynosi 60 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

Więcej informacji na stronie NCN.

Pytania oraz wnioski do weryfikacji prosimy wysyłać na adres e-mail: pnaukowe@zut.edu.pl w celu rozdysponowania pomiędzy poszczególnych pracowników.