Aktualności

OPUS, POLONEZ BIS i PRELUDIUM 22.03.2022 12:48

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabory wniosków do konkursów OPUS 23, POLONEZ BIS-2,  PRELUDIUM 21. Wsparcie na badania mogą otrzymać badacze i badaczki o różnym stażu i doświadczeniu. Termin składania wniosków w Dziale Projektów Naukowych upływa 31 maja br.

OPUS 23

Jest to konkurs dedykowany badaczom na wszystkich etapach kariery naukowej. Projekt można zaplanować na 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

 UWAGA: w konkursie OPUS 23 nie ma możliwości  ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej.

Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00. Planowany termin uruchomienia formularzy w systemie OSF to 28 marca 2022 r.

POLONEZ BIS -2

Jest to druga już odsłona cieszącego się zainteresowaniem konkursu na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców z zagranicy.

Założeniem konkursu jest rozwój kariery naukowców za sprawą wsparcia ich mobilności pomiędzy uczelniami zagranicznymi i polskimi. Innym istotnym celem konkursu jest finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w polskich ośrodkach.  Konkurs dedykowany jest osobom posiadającym stopień naukowy doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy.  Warunkiem uczestnictwa jest, aby w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających nabór wniosków, osoby te nie były zatrudnione ani nie studiowały dłużej niż 12 miesięcy w Polsce.

W konkursie można zaplanować wynagrodzenie zarówno dla kierownika projektu jak i dla członków zespołu badawczego – m.in. stypendia dla studentów i doktorantów, a także pokryć koszty związane z realizacją projektu badawczego, np. zakup aparatury, drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępnienia publikacji w otwartym dostępie i wielu innych.

Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 2 to 55 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF w terminie do 15 czerwca 2022 r. do godz. 16:00.

Preludium 21

Ogłoszony konkurs Preludium 21 dotyczy realizacji projektów badawczych. O grant ubiegać się mogą osoby nieposiadające stopnia doktora. Kierownikiem Preludium można być tylko raz. Projekt można zaplanować na 12, 24 czy też 36 miesięcy i uzyskać finansowanie odpowiednio 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł.

Zespół badawczy w tym projekcie może składać się z maksymalnie trzech osób – w tym kierownika i opiekuna naukowego.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF w terminie do 15 czerwca 2022 r. do godz. 16:00.

Planowany termin uruchomienia formularzy to 28 marca 2022 r.

Więcej informacji na stronie NCN.