Aktualności

Informacja o wydłużeniu naboru Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach (FENG.01.01-IP.01-005/23) 24.01.2024 11:42

Termin na składanie wniosków w naborze pn. Ścieżka SMART– Projekty realizowane w konsorcjach (nr naboru FENG.01.01-IP.01-005/23) zostaje wydłużony do 8 marca 2024 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00).

 

Zmiana ta spowodowana jest przede wszystkim wysokim stopniem skomplikowania funkcjonalności systemu a także dużą pracochłonnością prac analitycznych i deweloperskich lokalnego systemu informatycznego, tj. brakiem możliwości edycji poszczególnych modułów, uniemożliwiającymi ostateczne składanie wniosków aplikacyjnych w niniejszym naborze oraz koniecznością zapewnienia wysokich standardów obsługi Klienta. Ostatni moduł Internacjonalizacja został udostępniony do użytku 12 stycznia br. Pełna funkcjonalność systemu została udostępniona Użytkownikom 15 stycznia br.

Wydłużenie uwzględnia przesłanki zapisane w § 1 pkt. 6 Regulaminu wyboru projektów.

Informacje o konkursie