Aktualności

Szkolenie on-line: Budowa wizerunku naukowego 16.05.2021 16:18

Serdecznie zapraszamy Doktorantów ZUT na spotkanie z metodyką kształtowania wizerunku pracownika naukowego w formie szkolenia on-line, które odbędzie się 27-28 maja 2021 r. w godz. 16:00-17:30 poprzez MS Teams.

Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony zaświadczeniem.

Uczestnicy warsztatów poznają ogólne podstawy Public Relations oraz metody zarządzania informacjami w odniesieniu do kierowania karierą naukową, w tym szczególnie do kształtowania wizerunku młodego naukowca.

Osobna część warsztatów będzie poświęcona roli mediów społecznościowych w kształtowaniu wizerunku.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy dowiedzą się, z jakich kanałów komunikacji i w jaki sposób korzystać, żeby skutecznie kształtować swój pozytywny wizerunek i przebieg swojej kariery.

Szkolenie poprowadzą: prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz, która pracuje na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT i jest kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale, a także absolwentką Podyplomowych Francuskich Studiów Zarządzania Systemami Przemysłowymi oraz dr inż. Piotr Sobolewski – adiunkt na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej ZUT, bioinżynier, którego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim obszaru interakcji komórek z interfejsami, takich jak nano/mikronośniki do dostarczania leków lub rusztowania inżynierii tkankowej, a nawet pęcherzyków powietrza.

Po więcej informacji oraz w celu wzięcia udziału w szkoleniu zapraszamy do kontaktu również przez Teams) z p. Agatą Skrobek (Agata.Skrobek@zut.edu.pl) lub p. Wojciechem Jędrzejewskim (Wojciech.Jedrzejewski@zut.edu.pl). Formalności ustalimy w dalszej kolejności.

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.
15 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia wydarzenia będzie otwarty „wirtualny pokój szkoleniowy”. Jest to okazja na przetestowanie połączenia.

Regulamin rekrutacji (format:  pdf, rozmiar:  678 KB)

Szczegółowy harmonogram w ramach projektu ZUT 2.0 Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet

Udział w zajęciach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój