Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z205/17

Grupa Docelowa Nazwa zajęć Termin zajęć
Kadra zarządcza i administracyjna Obsługa studenta zagranicznego 24-25 czerwca 2021 r.
Kadra dydaktyczna Efekty kształcenia w programie studiów 22 czerwca 2021 r.
DoktoranciKreatywne podejście badawcze Design Thinking 18-19 czerwca 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Front-office uczelni - profesjonalna obsługa dziekanatu/sekretariatu 17 czerwca 2021 r.
Kadra dydaktyczna Rozwój kompetencji miękkich 17-18 czerwca 2021 r.
DoktoranciJak pisać teksty naukowe 15 czerwca 2021 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 15 czerwca 2021 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 10 czerwca 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Stosowanie przepisów KPA w sprawach studenckich i doktoranckich 10-11 czerwca 2021 r.
Kadra dydaktyczna Skuteczne wyszukiwanie cytowań w bazach danych 7 czerwca 2021 r.
Kadra dydaktyczna Projektowanie materiałów e-learningowych 7+14 czerwca 2021 r.
DoktoranciPlanowanie badań w praktyce 7-8 czerwca 2021 r.
Studenci Sposoby efektywnego uczenia się 1 czerwca 2021 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 27 maja 2021 r.
Kadra dydaktyczna Projektowanie materiałów e-learningowych 24+31 maja 2021 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 20 maja 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 18 maja 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Obsługa studenta zagranicznego 13-14 maja 2021 r.
Studenci Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne 6 maja 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Front-office uczelni - profesjonalna obsługa dziekanatu/sekretariatu 28 kwietnia 2021 r.
Kadra dydaktyczna Efekty kształcenia w programie studiów 27 kwietnia 2021 r.
Kadra zarządcza i administracyjna Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy 23 kwietnia 2021 r.
Studenci Praca w zespole i umiejętności komunikacyjne 15 kwietnia 2021 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 8 kwietnia 2021 r.
Doktoranci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 18-21 grudnia 2020 r.
Studenci Kreatywny sposób na naukę 18 grudnia 2020 r.
Doktoranci Kreatywne podejście badawcze Design Thinking 11-12 grudnia 2020 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 11 grudnia 2020 r.
Studenci Sposoby efektywnego uczenia się 30 listopada 2020 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 6 listopada 2020 r.
Studenci ABC Przedsiębiorczości 24 czerwca - 1 lipca 2020 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 16 stycznia 2020 r.
Doktoranci Kreatywne podejście badawcze Design Thinking 22 - 23 listopada 2019 r.
Kadra dydaktyczna Zaawansowany kurs Design Thinking 25 stycznia - 16 czerwca 2019 r. (100h)