Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu „ZUT 2.0 – Nowoczesny Zintegrowany Uniwersytet”, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z205/17

Grupa Docelowa Nazwa zajęć Termin zajęć
Doktoranci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 18-21 grudnia 2020 r.
Studenci Kreatywny sposób na naukę 18 grudnia 2020 r.
Doktoranci Kreatywne podejście badawcze Design Thinking 11-12 grudnia 2020 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 11 grudnia 2020 r.
Studenci Sposoby efektywnego uczenia się 30 listopada 2020 r.
Studenci Umiejętność tworzenia i wygłaszania prezentacji 6 listopada 2020 r.
Studenci ABC Przedsiębiorczości 24 czerwca - 1 lipca 2020 r.
Studenci Podstawy kreatywnego myślenia 16 stycznia 2020 r.
Doktoranci Kreatywne podejście badawcze Design Thinking 22 - 23 listopada 2019 r.
Kadra dydaktyczna Zaawansowany kurs Design Thinking 25 stycznia - 16 czerwca 2019 r. (100h)