Stypendia doktoranckie

Informacje i dokumenty dla doktorantów 

  1. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego (format:  doc, rozmiar:  69 kB)
  2. Zarządzenie nr 110 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 30 września 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 40 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wysokości stypendium doktoranckiego na studiach doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

  3. Zarządzenie nr 40 Rektora ZUT z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie wysokości stawek stypendium doktoranckiego na studiach doktoranckich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie

  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich  (format:  pdf, rozmiar:  434 kB)
  5. Regulamin przyznawania  stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom ZUT (format:  pdf, rozmiar:  4,77 MB)