Współpraca z zagranicą

   Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2018 roku wszelkie sprawy  związane z:
- wyjazdami zagranicznymi  pracowników, uczestników studiów doktoranckich  i studentów;
- przyjmowaniem  cudzoziemców w celach naukowych,  badawczych oraz dydaktycznych prowadzone są przez Dział Mobilności Międzynarodowej podlegający Prorektorowi ds Studenckich - dr hab. inż. Arkadiuszowi Termanowi.
Komunikat  NR 6 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 26 lutego 2018 roku o utworzeniu Działu Mobilności Międzynarodowej
 Zarządzenie nr 6 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie zasad zawierania umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym oraz wprowadzenie wzoru tej umowy
Wykaz umów międzynarodowych