Współpraca z zagranicą

   Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 marca 2018 roku wszelkie sprawy  związane z:
- wyjazdami zagranicznymi  pracowników, uczestników studiów doktoranckich  i studentów;
- przyjmowaniem  cudzoziemców w celach naukowych,  badawczych oraz dydaktycznych prowadzone są przez Dział Mobilności Międzynarodowej podlegający Prorektorowi ds Studenckich - dr hab. inż. Arkadiuszowi Termanowi.
Komunikat  NR 6 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 26 lutego 2018 roku o utworzeniu Działu Mobilności Międzynarodowej
 (format:  pdf, rozmiar:  0,96 MB)
 Zarządzenie nr 50 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad zawierania umów o współpracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej z zagranicznymi jednostkami akademickimi i naukowymi  (format:  pdf, rozmiar:  6,09 MB)
Wykaz umów międzynarodowych (format:  xlsx, rozmiar:  30 kB)