Aktualności

Dział Organizacyjno-Prawny podaje do wiadomości treść ustaw ogłoszonych w Dzienniku Ustaw dnia 30 sierpnia 2018 r.

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), wersja od 1 lutego 2018 r.

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, wersja od 1.02.2018 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) (format:  pdf, rozmiar:  426 kB)

 

 

Zarządzenie nr 150 Rektora ZUT z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

Zarządzenie nr 100 Rektora ZUT z dnia 17 września 2021 r. w sprawie Procedury bezpieczeństwa epidemicznego w ZUT w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2