Pełnomocnik ds. informatyzacji procesów

mgr inż. Krzysztof Kujawski

email: krzysztof.kujawski@zut.edu.pl

tel.: 91 449 43 40

Zadania Pełnomocnika ds. informatyzacji procesów:
  • tworzenie koncepcji rozwoju informatyzacji procesów funkcjonujących w Uczelni we współpracy z Dyrektorem Uczelnianego Centrum Informatyki;
  • komunikacja z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozwoju informatyzacji procesów w Uczelni;
  • komunikacja z podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozbudowy istniejących systemów informatycznych w Uczelni;
  • nadzór merytoryczny nad poprawnością działań wdrożeniowych w Uczelni w zakresie informatyzacji procesów;
  • doradztwo w zakresie przydziału i realizacji zadań związanych z rozwojem informatyzacji procesów w Uczelni.