Pliki do pobrania

 1. Ustawa o utworzeniu ZUT (format:  pdf, rozmiar:  174 KB)
 2. NIP ZUT (format:  pdf, rozmiar:  192 KB)
 3. Regon ZUT (format:  pdf, rozmiar:  573 KB)
 4. fileadmin/pliki/users/206/2023/REGON_ZUT_2023_styczeń.pdf (format:  pdf, rozmiar:  573 KB)ZUT jako płatnik
 5. Strategia rozwoju ZUT (format:  pdf, rozmiar:  3,15 MB) na lata 2021-2025 (uchwała nr 164 z dnia 28 czerwca 2021 r.)
 6. Strategia  (format:  pdf, rozmiar:  463 KB)rozwoju ZUT na lata 2011-2020
 7. STATUT ZUT (format:  pdf, rozmiar:  35 MB) (uchwała nr 75  Senatu ZUT z dnia 28 czerwca 2019 r.)

 8. STATUT ZUT (format:  pdf, rozmiar:  45 MB) (tekst jedn. zarządzenie nr 49 Rektora ZUT z dnia 25 czerwca 2018 r., arch.)
 9. ZAWIADOMIENIE MINISTRA O WYBORZE REKTORA ZUT na kadencję 2020-2024 (format:  pdf, rozmiar:  161 KB)
 10. KOMUNIKAT UKW O WYBORZE REKTORA ZUT na kadencję 2016-2020 (format:  pdf, rozmiar:  388 KB)
 11. Akt wyboru Rektora ZUT na kadencję 2012-2016 (format:  pdf, rozmiar:  121 KB)
 12. Akt wyboru Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  106 KB) na kadencję 2010-2012
 13. Akt powołania Rektora ZUT (format:  pdf, rozmiar:  43 KB) na kadencję 2009-2010