Pracownicy

Kontakt:

Kierownik:

Pracownicy:

Siedziba:

budynek Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej

ul. Pułaskiego 10, 70-322 Szczecin