Administrator VMware vSphere

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Informatyki
Nazwaadministrator VMware vSphere
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

 

Opłata za studiawkrótce

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe administrator VMware vSphere skierowane są do pracowników działów IT, administratorów serwerów, pracowników wsparcia technicznego oraz wszystkich osób wiążących swoją karierę z administracją systemami operacyjnymi.

Cel studiów

Głównym celem studiów podyplomowych administrator VMware vSphere jest nabycie wiedzy i umiejętności, w zakresie administracji VMware vSphere, w oparciu o zakres teoretyczny i praktyczny autoryzowanych szkoleń VMware vSphere: Install, Configure, Manage, Operate, Scale and Secure oraz autorskich warsztatów laboratoryjnych Building Virtual Machine Labs, Advanced Configuring Virtual Machine Labs.

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów obejmuje wykłady i laboratoria realizowane w formie studiów niestacjonarnych. Studia podyplomowe trwają 2 semestry, w sumie 13 zjazdów. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. Żołnierska 49.

W zajęciach można uczestniczyć zdalnie.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

 

 

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych administrator VMware vSphere osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Informatyki ul  Żołnierska 49, 71-210 Szczecin, z dopiskiem - Studia podyplomowe administrator VMware vSphere.

Kontakt

Kierownik:

dr inż. Maciej Roszkowski

tel. +48 732 999 333

email: mroszkowki@zut.edu.pl

Szczegóły na stronie maciejroszkowski.pl

Pozostałe informacje

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzymuje na czas studiów:

- licencje Office 365 A1,

- voucher na 100$ na usługi Microsoft Azure,

- bezpłatne licencje na komercyjne oprogramowanie firm VMware i Microsoft,

- voucher z 70% zniżką na egzamin VMware vSphere Professional (VCP-DCV),

- zniżkę 55% na wszystkie egzaminy Microsoft Certified Professional (MCP).

Egzaminy MCP i VCP-DCV można zdawać on-line przez Internet lub w dowolnym autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE.