Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością

metryka

Jednostka organizacyjnaWydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Nazwamenedżer i audytor systemu zarządzania jakością
Forma studiówniestacjonarna
Poziom kształceniastudia podyplomowe
Wymagane wykształceniewyższe
Limit

20 miejsc

Opłata za studia4900 zł

Opis studiów

Adresaci, do których skierowana jest oferta studiów podyplomowych

Studia podyplomowe menedżer i audytor systemu zarządzania jakością skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów pracujący obecnie lub nie pracujący lecz poszukujący zatrudnienia we wszystkich obszarach organizacji.

Cel studiów

Coraz większa ilość organizacji potrzebuje profesjonalistów w zakresie zarządzania jakością. Zarządzanie przez jakość jest bowiem wyznacznikiem ich konkurencyjności. Podstawowym celem studiów  jest  profesjonalne, inżynierskie przygotowanie absolwentów studiów do organizacji, zarządzania, doskonalenia i auditowania systemu zarządzania przez jakość.

Zajęcia na studiach prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz praktyków z przemysłu, w tym audytorów wiodących Systemu zarządzania jakością

Po ukończeniu studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia, laboratoria i projekty realizowane w formie studiów niestacjonarnych i trwają 2 semestry. Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatronice Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 19.

Szczegółowy rozkład zajęć w semestrze zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem semestru.

Terminy rekrutacji

Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK

10 czerwca  – 15 października 2023 r.

Składanie kompletu dokumentów 10 czerwca  – 15 października 2023 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe odbywają się zgodnie z kolejnością składania przez kandydatów kompletu dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w IRK

Wykaz dokumentów

Kandydat po zarejestrowaniu się w Internetowej Rekrutacji Kandydata, zobowiązany jest złożyć następujący komplet dokumentów:

  1. kwestionariusz osobowy (wydruk z Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK);
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona przez Uczelnię - oryginał dyplomu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  3. jedna aktualna fotografia

W przypadku kandydatów cudzoziemców dodatkowo:

  1. należy złożyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał dokumentu do wglądu komisji rekrutacyjnej;
  2. kandydat musi posiadać potwierdzoną znajomość języka polskiego;
  3. zaleca się, aby zagraniczne dokumenty o wykształceniu były odpowiednio zalegalizowane lub opatrzone apostille;
  4. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego lub tłumacza w kraju macierzystym kandydata, z tym że tłumaczenie takie powinno zostać potwierdzone przez polskiego konsula urzędującego w tym kraju.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie studiów podyplomowych menedżer i audytor systemu zarządzania jakością osobiście lub pocztą tradycyjną (zalecamy - list polecony za potwierdzeniem zwrotnym) lub kurierem.

Adres: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki al Piastów 19, 70-310 Szczecin, pok. 148 lub pok. 230 z dopiskiem - Studia podyplomowe menedżer i audytor systemu zarządzania jakością.

 

 

Opłaty

Całkowity koszt studiów: 4900 zł (2 semestry).

 

Uwaga!

Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

Możliwość wystawienia faktury.

ZUT nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

Kontakt

Sekretariat:

Eliza Jarysz-Kamińska

tel. 91 449 47 67

e-mail: spmaszj@zut.edu.pl

 

Kierownik:

dr inż. Agnieszka Terelak-Tymczyna

tel. 91 449 46 02 kom. +48 888 592 561

email: spmaszj@zut.edu.pl

 

 

Pozostałe informacje

Osoby chętne będą miały możliwość uzyskania dodatkowo certyfikatu audytora wewnętrznego zewnętrznej jednostki certyfikującej.