Aktualności

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do udziału w programie „Doskonała nauka” 14.04.2021 15:27

Program „Doskonała nauka” to wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów, których celem jest prezentacja osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych a także wydawanie monografii naukowych.

Program składa się z dwóch modułów:

  • Wsparcie konferencji naukowych
  • Wsparcie monografii naukowych

W ramach każdego modułu Uczelnia możne złożyć 5 wniosków.

W ramach modułu Wsparcie konferencji naukowych można zdobyć od 20 000 zł do 400 000 zł z przeznaczeniem na wsparcie projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych i prac rozwojowych.

W ramach modułu Wsparcie monografii naukowych można zdobyć od 15 000 zł do 80 000 zł - na realizację projektów polegających na wydaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki.

Dofinansowanie nie może przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

Nabór wniosków do MEiN trwa do 30 kwietnia 2021 r.

Szczegóły programu dostępne są na stronie Ministerstwa.

Zgłoszenia w Dziale Projektów Naukowych (NDP) będą przyjmowane na podstawie przygotowanego Formularza zgłoszeniowego (format:  docx, rozmiar:  30 KB) zamieszczonego w Panel2.

Osoby opiekujące się programem po stronie NDP to Grażyna Przybylska (grazyna-przybylska@zut.edu.pl tel. 41 18) oraz Kamila Czarnecka (kamila.czarnecka@zut.edu.pl; tel. 42 16)