Sposób dokonywania zgłoszeń

Sygnalista może dokonać zgłoszenia wewnętrznego za pośrednictwem platformy do przyjmowania zgłoszeń Sygnanet - https://app.sygnanet.pl/zut/pl, która umożliwia dwustronną, szyfrowaną, w pełni poufną komunikację z sygnalistą. Oznacza to, że nikt oprócz sygnalisty i przyjmującego zgłoszenie nie pozna treści wymienianych wiadomości. Sygnalista może być poproszony o doprecyzowanie zgłoszenia, przesłanie dowodów w postaci dokumentów, zdjęć oraz nagrań audio i wideo.

System Sygnanet jak w bezpieczny sposób przesłać zgłoszenie. (format:  pdf, rozmiar:  679 kB)