Kontrola zarządcza

Czynności doradcze z zakresu kontroli zarządczej realizuje w Uczelni dr Jolanta Bamberska,
tel. 449-43-33; jolanta.bamberska@zut.edu.pl

Akty prawne

Standardy i wytyczne

przygotowała mgr Irena Sypek