Zarządzanie ryzykiem

Czynności doradcze z zakresu zarządzania ryzykiem realizuje w Uczelni mgr Irena Sypek,
tel. 449-40-85; sypek@zut.edu.pl

Akty prawne

Standardy i wytyczne

przygotowała mgr Irena Sypek