Zarządzanie ryzykiem

przygotowała mgr Irena Sypek