Wsparcie projektu skierowane do Pracowników ZUT

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu „ZUT 4.0 – Kierunek: Przyszłość”,
nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z205/18 - oferta dla Pracowników

Grupa Docelowa Nazwa zajęć Link do rekrutacji (dostęp po zalogowaniu)
Wszyscy Pracownicy[0.01-KCP] Szkolenie z użycia modułu "Karty czasu pracy"https://rekruter.zut.edu.pl/course/941/explore
Wszyscy Pracownicy[1.01-EXCEL] Dostęp do platformy samodzielnej
nauki Excela
#https://rekruter.zut.edu.pl/course/1181/explore
Wszyscy Pracownicy[1.10-WEPW-P] Warsztaty z zakresu efektywnego
przyswajania wiedzy (kompetencje kluczowe)
https://rekruter.zut.edu.pl/course/1381/explore
Wszyscy Pracownicy[1.11-EJA-P] Dostęp do platformy samodzielnej nauki
j. angielskiego dla Pracowników (kompetencje językowe)
https://rekruter.zut.edu.pl/course/1341/explore
Kadra zarządzająca[1.11-WTJA-P] Warsztaty z języka angielskiego dla WSZYSTKICH
Pracowników (kompetencje językowe)
https://rekruter.zut.edu.pl/course/1401/explore
Wszyscy PracownicyPracownik 4.0 (test 20 kluczowych kompetencji)https://rekruter.zut.edu.pl/course/1301/explore
Nauczyciele[2.18-SEL] Szkolenie z technik e-learningu, w tym podstaw
projektowania treści zajęć (e-learning)
#https://rekruter.zut.edu.pl/course/181/explore
Nauczyciele[2.19-SST] Szkolenie z technik story-telling
"Komunikacja naukowa w mediach tradycyjnych
i społecznościowych"
https://rekruter.zut.edu.pl/course/779/explore
Nauczyciele[2.20-SBL] Szkolenie z technik blended-learning#https://rekruter.zut.edu.pl/course/222/explore
Nauczyciele[2.21-SZZI] Zajęcia z zarządzania informacją dla
kadry dydaktycznej ZUT
https://rekruter.zut.edu.pl/course/721/explore
Wszyscy Pracownicy[2.24.3-WKZP] Warsztaty kompetencyjne z zarządzania projektamihttps://rekruter.zut.edu.pl/course/782/explore
Wszyscy Pracownicy[2.24.3-VPBM] Wprowadzenie do modelowania procesów
z zastosowaniem Visual Paradigm Modeler
https://rekruter.zut.edu.pl/course/1281/explore

Nauczyciele

[8.76-MDEL] e-Granty JM Rektora ZUT - Opracowanie materiałów
dydaktycznych do zamieszczenia w formie e-learningu.
Absolwenci: [2.18-SEL] lub [2.20-SBL]
https://rekruter.zut.edu.pl/course/796/explore