Wsparcie projektu skierowane do Studentów ZUT

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w ramach projektu „ZUT 4.0 – Kierunek: Przyszłość”,
nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z205/18 - oferta dla Studentów

Grupa Docelowa Nazwa zajęć Link do rekrutacji (dostęp po zalogowaniu)
Studenci[1.00-BK] Bilans kompetencji (OBLIGATORYJNE dla Projektu)https://rekruter.zut.edu.pl/course/581/explore
Studenci[1.02-EXCEL] Dostęp do platformy samodzielnej nauki Excelahttps://rekruter.zut.edu.pl/course/1201/explore
Studenci[1.05.5-KPS] Kurs petsitterahttps://rekruter.zut.edu.pl/course/621/explore
Studenci[1.06.4-KPPP] Kurs pierwszej pomocy przedweterynaryjnejhttps://rekruter.zut.edu.pl/course/766/explore
Studenci[1.06.5-KZAT] Kurs zawodowy z zakresu alpakoterapiihttps://rekruter.zut.edu.pl/course/767/explore
Studenci[1.08-WZP] Warsztat z zakresu przedsiębiorczościhttps://rekruter.zut.edu.pl/course/772/explore
Studenci[1.09.1-WZCOPPW] Warsztaty z zakresu zarządzania czasem,
organizacji i planowania pracy własnej (kompetencje kluczowe)
https://rekruter.zut.edu.pl/course/101/explore
Studenci[1.09.2-WEKI] Warsztaty efektywna komunikacja
interpersonalna (kompetencje kluczowe)
https://rekruter.zut.edu.pl/course/121/explore
Studenci[1.09.3-WSA] Warsztaty skuteczna autoprezentacja
(kompetencje kluczowe)
https://rekruter.zut.edu.pl/course/122/explore
Studenci[1.10-WEPW-S] Warsztaty z zakresu efektywnego
przyswajania wiedzy (kompetencje kluczowe)
https://rekruter.zut.edu.pl/course/141/explore
Studenci[1.11-EJA-S] Dostęp do platformy samodzielnej nauki
j.angielskiego dla Studentów (kompetencje językowe)
https://rekruter.zut.edu.pl/course/1321/explore
Studenci[1.11-WTJA-01] Warsztaty z zawodowego języka angielskiego -
biotechnologia i zootechnika (w tym kynologia)
(kompetencje językowe)
https://rekruter.zut.edu.pl/course/1361/explore
Studenci[1.11-WTJA-05] Warsztaty z zawodowego języka angielskiego -
automatyka i elektrotechnika
(kompetencje językowe)
https://rekruter.zut.edu.pl/course/1441/explore
Studenci[1.11-WTJA-07] Warsztaty z zawodowego języka angielskiego -
inżynieria mechaniczna
(kompetencje językowe)
https://rekruter.zut.edu.pl/course/1442/explore
Studenci[1.12-WDT] Warsztaty z zakresu Design Thinkinghttps://rekruter.zut.edu.pl/course/773/explore
Studenci[1.14.1-KIRR] Kurs instruktora rekreacji ruchowej
ze specjalnością jazda konna
https://rekruter.zut.edu.pl/course/774/explore
Studenci[1.17.1-WKZP-S] Warsztaty kompetencyjne z zarządzania
projektami dla Studentów (kompetencje kluczowe)
https://rekruter.zut.edu.pl/course/1081/explore