AUTHORITIES

Zdjęcie przedstawia Rektora ZUT -dr hab. inż. Jaceka Wróbla, prof. nadzw.

Rector  - dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.

 

Pro-rector for Organisation and Development  -

Zdjęcie przedstawia Prorektora ds. nauki - prof. dr hab. inż. Jacka Przepiórskiego

Pro-rector for Scienctific Research - prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski

Zdjęcie przedstawia Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Bożenę Śmiałkowską, prof. nadzw.

Pro-rector for Educational Matters - dr hab. Bożena Śmiałkowska, prof. nadzw.

Zdjęcie przedstawia Prorektora ds. studenckich - dr hab. inż. Arkadiusza Termana

Pro-rector for Student’s Affairs - dr hab. inż. Arkadiusz Terman

 

Kanclerz - mgr Adrianna Gudzowska

Zdjęcie przedstawia Kwestora - mgr Edwarda ZAWADZKIEGO

Kwestor - mgr Edward Zawadzki