AUTHORITIES

Zdjęcie przedstawia Rektora ZUT -dr hab. inż. Jaceka Wróbla, prof. nadzw.

Rector - Professor Jacek Wróbel, PhD, DSc

 

Vice-Rector for Organisation and Development -Professor Krzysztof Pietrusewicz, PhD

Zdjęcie przedstawia Prorektora ds. nauki - prof. dr hab. inż. Jacka Przepiórskiego

Vice-Rector for Science - Professor Jacek Przepiórski, PhD, DSc

Zdjęcie przedstawia Prorektor ds. kształcenia - dr hab. Bożenę Śmiałkowską, prof. nadzw.

Vice-Rector for Education - Professor Bożena Śmiałkowska, PhD

Zdjęcie przedstawia Prorektora ds. studenckich - dr hab. inż. Arkadiusza Termana

Vice-Rector for Student Affairs - Arkadiusz Terman, PhD, DSc

Kanclerz - mgr Adrianna Gudzowska

Chancellor - Adrianna Gudzowska, M.A.

Zdjęcie przedstawia Kwestora - mgr Edwarda ZAWADZKIEGO

Bursar - Edward ZAWADZKI, M.A.