Archiwum wiadomości

22 Międzynarodowa Konferencja Methods and Model in Automation and Robotics – MMAR 2017 25.08.2017 11:45

Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie organizuje  w dniach  28 – 31 sierpnia 2017 r.  w   Hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach  22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (Metody i Modele w Automatyce i Robotyce) – MMAR 2017. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest: prof. dr hab. inż. Zbigniew Emirsajłow, współprzewodniczącym dr hab. inż. Roman Kaszyński, prof. ZUT –  pracownicy Wydziału Elektrycznego.

Dwóch adiunktów w średnim wówczas wieku – dr inż. Stefan Domek dyrektor Instytutu Automatyki Przemysłowej i jego zastępca dr inż. Roman Kaszyński postanowili w 1994 roku zorganizować międzynarodową konferencję z dziedziny automatyki i robotyki. Formułę konferencji pomogli wymyśleć profesorowie Adam Żuchowski i Stanisław Skoczowski. Przewodnictwo w Międzynarodowym Komitecie Programowym zgodził się objąć prof. Tadeusz Kaczorek z Politechniki Warszawskiej.

Konferencje MMAR mają ogromny wpływ na pozycję szczecińskiego środowiska naukowego. Jest to wynik ponad 20 letniej pracy całego zespołu ludzi. W MMAR uczestniczą największe światowe sławy naukowe zajmujące się automatyką, robotyką i sztuczną inteligencją.

Konferencja MMAR jest obecnie największą cykliczną imprezą naukową z tej dziedziny w Polsce. Jej naukową rangę podkreśla fakt, iż naukowy patronat nad nią objęła kilka lat temu największa na świecie organizacja skupiająca elektryków, automatyków, robotyków i informatyków – IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers (Robotics & Automation Society oraz Control Systems Society) z siedzibą z Stanach Zjednoczonych. Jest ona gwarantem najwyższego poziomu naukowego oraz światowego zasięgu konferencji. Konferencję merytorycznie wspiera także Komitet Automatyki i Robotyki PAN.

 Na konferencji wygłoszone zostaną referaty z zakresu matematycznej teorii sterowania, komputerowych systemów sterowania, modelowania, identyfikacji i pomiarów, nowoczesnych metod projektowania, sztucznej inteligencji (sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i fuzzy-logic), zagadnień projektowania, sterowania i zastosowań robotów, systemów wspomagających podejmowanie decyzji, systemów diagnostycznych, a także ich zastosowań w przemyśle.

W bieżącym roku odbędą się 4 sesje plenarne, podczas których referaty wygłoszą światowe sławy w zakresie automatyki i robotyki a wśród nich Prezydent IFAC (Międzynarodowej Federacji Automatyki i Sterowania) – profesor Frank Algower.

Wszystkie dotychczas wygłoszone referaty zebrano w materiałach konferencyjnych o łącznej objętości około 25 tysięcy stron! Streszczenia wszystkich referatów ukazywały się w czasopiśmie abstraktowym Science Abstracts wydawanym przez wydawnictwo IEE INSPEC z Wielkiej Brytanii, a materiały trafiły do wielu znanych bibliotek naukowych na świecie. Łącznie w dotychczasowych spotkaniach uczestniczyło ponad 3000 osób z 61 krajów całego świata.

Podobnie jak w latach ubiegłych Międzynarodowemu Komitetowi Programowemu, który dokonuje oceny zgłaszanych referatów, przewodniczy prof. Tadeusz Kaczorek. Z pośród  około 260 prac zgłoszonych na konferencję przez autorów z ponad 20 krajów, 192 referaty zostały zakwalifikowane do wygłoszenia w czasie obrad. Materiały konferencyjne z referatami zostały wydane podobnie jak w latach ubiegłych w formie elektronicznej, oraz zostaną opublikowane w największej internetowej bibliotece naukowej IEEE Explore, natomiast streszczenia wszystkich referatów wraz programem w formie książkowej. Recenzenci referatów oraz członkowie Międzynarodowego Komitetu Programowego podkreślali wysoki poziom naukowy nadesłanych prac. Obrady będą odbywać się codziennie w pięciu lub sześciu równoległych sesjach. Początek konferencji w poniedziałek 28-go sierpnia o godzinie 15.00 w Hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach.