Kontakt

Formularz kontaktowy

UWAGA - w przypadku pytań dotyczących rekrutacji na studia prosimy o kontakt: rekrutacjazut@zut.edu.pl

Dane teleadresowe

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, 70-310 Szczecin 
NIP 852-254-50-56 Regon 320588161
Centrala telefoniczna: 91 449 41 11

""Tłumacz Migam - tłumacz języka migowego

Zgodnie z Ustawą Sejmową Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 05 września 2008 roku (Dziennik Ustaw nr 180, poz.1110) w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie z Politechniką Szczecińską, z dniem 1 stycznia 2009 roku został utworzony ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE.

Władze Uczelni
Wydziały i jednostki